No replies
User offline. Last seen 8 years 22 weeks ago. Offline
Joined: 02/01/2010

Dragi posjetioci, članovi i gosti Foruma BECAN.

Na ovom mjestu možete preuzeti skenirane dokumente podrške projektu, odnosno odobrenju istraživanja u administrativnim jedinicama Bosne i Hercegovine (državni, entitetski, kantonalni nivo i Distrikt Brčko) a od nadležnih organa vlasti.

U prilozima ispod možete preuzeti sljedeće dokumente:

- Podrška projektu BECAN od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine - Vijeće za djecu

- Podrška projektu i odobrenje za istraživanje Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine - Odijeljenje za obrazovanje

- Podrška projektu i odobrenje za istraživanje Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uz prilog mišljenja Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo

- Podrška projektu i odobrenje za istraživanje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i športa Hercegovačko-neretvanoskog kantona/županje

- Podrška projektu i odobrenje za istraživanje Ministarstva za nauku, obrazovanje, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona

- Podrška projektu i odobrenje za istraživanje Ministarstva prosvjete, znanosti i športa Posavskog kantona;

Ostale dokumente podrške i odobrenja za istraživnje od drugih nadležnih institucija će biti postavljene naknadno, a u okviru ove teme, u posebnom postu.

U ime BH BECAN tima:
Samir Forić,
mlađi istraživač
Institut za društvena istraživanja
Fakultet političkih nauka Sarajevo